INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ
W DNIACH 11-20 MARCA 2020 r.
Szanowni Państwo,
działając jako dyrektor Europejskiej Szkoły Aktywnej Edukacji „Olimpijczyk” w Poznaniu, by zapobiec rozprzestrzenieniu się koronawirusa na podstawie 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. ze zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach informuję, że w dniach od 11 marca do 20 marca 2020r. szkoła zostaje zamknięta. W tych dniach nie będą przeprowadzane żadne zajęcia dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze i pozalekcyjne.
Zgodnie z 18 ust. 2 pkt 2 powołanego rozporządzenia dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
Należy się spodziewać przedłużenia zawieszenia zajęć do dnia 25.03.2020 r. włącznie. Będziemy informować przez mobidziennik.
Sekretariat będzie czynny od godziny 9:00 do 15:00.
Z poważaniem
Anton Grima