SZKOŁA PODSTAWOWA

Misja

OLIMPIJCZYK

to my wszyscy!

Tutaj każdy uczy się od siebie nawzajem.

Mały do dużego, a duży od małego. Nie nudzimy się!

Poznajemy świat przez działanie i doświadczanie!

OLIMPIJCZYK

Od 27 lat tworzymy dobre i przyjazne miejsce, w którym najbardziej liczą się relacje i wartości. Nasza szkoła to organizm, w którym wszyscy wzrastamy i rozwijamy się.

Nasza placówka powstała w 1993 roku jako Prywatne Przedszkole Olimpijczyk”. Miejsce, w którym rozpoczynaliśmy pracę z dziećmi, miało  istotnie bajkową oprawę: dzieci bawiły się, uczyły i wypoczywały w przepięknych, drewnianych domkach na terenach rekreacyjno – sportowych T.S. „Olimpia” przy ul. Warmińskiej 1 w Poznaniu. Po czterech latach radości z poznawania świata, wspólnie z Rodzicami stworzyliśmy wizję Szkoły  Podstawowej „Olimpijczyk”. W 1997 roku na bazie grupy sześciolatków żegnającej Przedszkole powstała jej pierwsza klasa. Później gimnazjum.  W 2000 roku dzięki,  zaangażowaniu Rodziców, Dyrekcji i Nauczycieli,  został wybudowany  przepiękny budynek z przeznaczeniem na przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum.

Pracując i tworząc w szkole na Smochowicach, nauczyciele ze swoimi  wychowankami i przy bardzo dużym wsparciu rodziców osiągnęli wiele sukcesów. Trud ten został doceniony i wyróżniony poprzez przyznane nam certyfikaty.

 

 

OLIMPIJCZYK

to kreatywność

Uczniowie grają na flażoletach, gitarach, ukulele i perkusji. Szkoła daje przestrzeń i wolność do tworzenia. Dzięki temu  i kreatywnym nauczycielom nasi wychowankowie wyrastają na ludzi gotowych do twórczych działań

 

d

NASZE WARTOŚCI

Warto wiedzieć

 

l

Edukacja włączająca

W naszej szkole  dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uczęszczać na zajęcia w grupie integracyjnej.
Zespół specjalistów naszej szkoły (pedagog, neurologopeda, logopeda, pedagog specjalny) pragnie wspierać rozwój wszystkich dzieci pracując wspólnie, ujednolicając działania i wspierając rodziców.
Wszyscy specjaliści biorą czynny udział w tworzeniu Indywidualnych Programów Edukacyjno  –  Terapeutycznych oraz realizują zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznych.

INTEGRACJA
Szkoła dla dzieci niepełnosprawnych jest to obustronny proces zarówno skierowany do dzieci z niepełnosprawnością, jak i do ich zdrowych rówieśnikó.:
Dzieci uczą się wspólnego funkcjonowania i zabawy, dzielą się swoimi zasobami emocjonalnymi i poznawczymi,a także uczą się tolerancji i szacunku do przejawianych trudności swojego kolegi czy koleżanki, jak również akceptacji własnych trudności. Różnorodność to dla nich wartość

Szkoła dla dzieci niepełnosprawnych to również szkoła dla dzieci zdrowych. Kontakt z rówieśnikami pełnosprawnymi sprawia, że pod wpływem towarzystwa zdrowych rówieśników dzieci same siebie mobilizują do pracy nad tym, by dogonić kolegów.

Zapraszamy dzieci z : autyzmem, spektrum autyzmu, afazją/alalią, niepełnosprawnością ruchową, inne (po rozmowie z dyrektorem placówki)

W zależności od zaleceń, potrzeb i możliwości dzieci wspieramy ich rozwój podczas zajęć z: terapii pedagogicznej, logopedycznej, neurologopedycznej, arteterapii.

Ocenianie kształtujące

W naszej szkole uczymy wykorzystując różne metody pracy z dziećmi, ale podstawę stanowi ocenianie ksztatujące. Idea ta dotarła do Polski w 2002 r. z Wielkiej Brytanii, gdzie stwierdzono, że tego typu podejście skutecznie podnosi efektywność nauczania w szkole.

Ocenianie kształtujące to sposób pracy nauczyciela i uczniów, który polega na systematycznym pozyskiwaniu informacji o przebiegu procesu uczenia się, dzięki czemu można modyfikować na bieżąco spoób nauczania i przekazywać uczniom informację zwrotną pomagającą im w nauce. Celem oceniania kształtującego jest pomaganie uczniom w uczeniu się. 

Uczeń staje się odpowiedzialny za naukę i ukierunkowanie swojego rozwoju. Rolą nauczyciela zaś jest udzielanie uczniowi wsparcia oraz monitorowanie jego postępów. Istotne jest też koncentrowanie się na tym, aby uczeń wynosił jak najwięcej wiedzy i umiejętności z lekcji.

 

Organizacja pracy

Zajęcia w nauczaniu początkowym są zintegrowane, tj. wszystkie formy aktywności (np. matematyczne, polonistyczne, plastyczne) występują wspólnie.  Oprócz podstawowych zajęć metodycznych dzieci codziennie uczą się języka angielskiego, a od IV klasy drugiego języka zachodniego. W szkole, obecnie, są to język hiszpański i niemiecki. Codziennie wszyscy uczniowie obowiązkowo biorą udział w zajęciach wychowania fizycznego (w tygodniu 2 razy w-f, 2 razy tenis ziemny, 1 raz basen). Uczniowie mogą korzystać z kół zainteresowań. Wspomagamy dzieci z dysfunkcjami. Kochającym sport oferujemy SKS, treningi teakwoondo. Wszyscy nasi uczniowie korzystają z trzech posiłków przygotowanych i wydawanych przez naszą kuchnię.                         

W szkole Olimpijczycy mogą przebywać od godz. 7:30 do 17:00.

Zajęcia dodatkowe

taekwondo
kółko matematyczne
kółko muzyczne
kółko plastyczne
kółko czytelnicze
kółko przyrodnicze
kółko artystyczne
kółko wolontariackie
zespół muzyczny
SKS
kółko szachowe
gazetka szkolna
zajęcia wyrównawcze
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
zajęcia logopedyczne

System oceniania

Wewnątrzszkolny system oceniania

WSO – OLIMPIJCZYK

Z

Osiągnięcia

Nasi absolwenci w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali z języka polskiego średnią 83 %, matematyki 89 %, a z języka angielskiego 96%.

Jakub Bzowy, uczeń czwartej klasy był finalistą PIX PROGRAMMING CHALLENGE. To międzynarodowy konkurs programistyczny dla dzieci i młodzieży. Jest on w pełni przeprowadzany za pośrednictwem aplikacji PixBlocks. Konkurs jest organizowany w 5 krajach europejskich, Indiach oraz Nigerii.Uczestnicy konkursu muszą rozwiązać zadania z zakresu programowania. Finał polskiej edycji konkursu odbył się 13 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. GRATULUJEMY!!!!

Podczas zawodów Taekwondo “Pomerania Open”, nasz uczeń Kosma Ozorowski, zdobył 2 złote medale. Pierwszy w konkurencji sprawnościowej, drugi w konkurencji walki. 
Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!

Nasz Uczniowski Klub Sportowy odnosi sukces                        za sukcesem!

Finał ligi taekwondo “Wesołek” 2019 r.
Tymon Łazowy – srebro w walce, czwarty w ap-chagi, piąty w dollyo,
Kuba Leśniewski – srebro w ap-chagi brąz w walce, czwarty w dollyo,
Marianna Suszczewicz – brąz w walce, brąz w dollyo,
Stanisław Gilewski – brąz w walce i brąz w ap-chagi,
Antonina Nieczaj – brąz w ap-chagi,
Maja Leśniewska – czwarta w ap-chagi.
GRATULUJEMY!

Podczas zawodów Legionowo Cup, z cyklu Puchar Polski, Marianna Szuszczewicz startowała pierwszy raz w kategorii “kadet”. Mimo, że była najmłodszym z trzech roczników, stoczyła świetne walki i zdobyła brązowy medal!
Brawo Marianna!