Przedszkole

Misja

OLIMPIJCZYK

to miejsce stworzone dla dzieci. To społeczność, w której wszyscy razem czujemy się dobrze.

OLIMPIJCZYK

to ja!

Lubię moje przedszkole. Jestem otoczony czułą opieką.
W tutaj każdy jest ważny. Wszyscy czujemy się razem dobrze i bezpiecznie. Jestem zdrowy, codziennie wychodzę do ogródka przedszkolnego lub spaceruję w lesie.

Jem zdrowe posiłki – przygotowywane na miejscu przez nasze ciocie-kucharki. Czasem samodzielnie przygotowuję swoje śniadanko, ale zawsze po sobie sprzątam. Uczestniczę w zajęciach “Mały Kucharzyk”, na których uczę się zdrowego odżywiania. Przyrządzam posiłki i piekę zdrowe i smaczne ciasteczka.

Dbam o czystość ząbków myjąc je po posiłku.

Codziennie kształcę swoje umiejętności językowe. Uczę się angielskiego poprzez zabawę, śpiew i rozmowę. Uczestniczę w zajęciach z native speakerem.

Bawię się w przestronnych salach przedszkolnych. Każdego dnia tańczę, śpiewam i gram na zajęciach rytmiki.

Kreatywnie rozwijam swoje talenty muzyczne, taneczne (metodą Carla Orffa i poprzez pedagogikę zabawy KLANZY) plastyczne, konstrukcyjne, teatralne.

Dbam o porządek i ład podczas pracy wg elementów pedagogiki Montessori.

Słucham bajek czytanych przez ciocie i moich kolegów ze szkoły. Poznaję piękne wiersze polskich pisarzy, uczę się recytować. Ćwiczę pamięć, uwagę i myślenie, szanuję pracę swoją i kolegów.

Jestem wysportowany. Codziennie mam zajęcia ruchowe prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone, a kiedy będę w zerówce to zacznę chodzić na  basen, grać w tenisa.

Zgłębiam tajniki matematyki i wiedzy o świecie poprzez doświadczenia, obserwację i zabawę. W zerówce mam zajęcia edukacyjne w sali komputerowej.

Świadomie dbam o przyrodę, poznaję ekosystem pobliskiego lasu, łąki i jeziora. Na zajęciach “Mały Przyrodnik” poznaję ciekawostki przyrodnicze, wartości odżywcze warzyw i owoców, przypraw i ziół, nasion. Wszystko smakuję, wącham, dotykam.

Uczę się grać na flażolecie, gram w orkiestrze przedszkolnej. Jestem aktywny kulturalnie, chodzę do teatru, na koncerty muzyczne. Przygotowuję przedstawienia.

Moi wychowawcy są uśmiechnięci, radośni, lubią być z nami w przedszkolu i przygotowują dla nas bardzo ciekawe zajęcia.

Często spotykam się z moimi kolegami szkolnymi na uroczystościach, akademiach i pokazach.

d

NASZE WARTOŚCI

Warto wiedzieć

Dobro dziecka jest dla nas najważniejsze

l

Edukacja włączająca

W naszym przedszkolu dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uczęszczać na zajęcia w grupie integracyjnej.
Zespół specjalistów naszego przedszkola (pedagog, neurologopeda, logopeda, pedagog specjalny) pragnie wspierać rozwój wszystkich dzieci pracując wspólnie, ujednolicając działania i wspierając rodziców.
Wszyscy specjaliści biorą czynny udział w tworzeniu Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych oraz realizują zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznych.

INTEGRACJA
Przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych jest to obustronny proces zarówno skierowany do dzieci z niepełnosprawnością, jak i do ich zdrowych rówieśników.
Dzieci uczą się wspólnego funkcjonowania i zabawy, dzielą się swoimi zasobami emocjonalnymi i poznawczymi, a także uczą się tolerancji i szacunku do przejawianych trudności swojego kolegi czy koleżanki, jak również akceptacji własnych trudności. Różnorodność to dla nich wartość

Przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych to również przedszkole dla dzieci zdrowych. Kontakt z rówieśnikami pełnosprawnymi sprawia, że pod wpływem towarzystwa zdrowych rówieśników dzieci same siebie mobilizują do pracy nad tym, by dogonić kolegów.

Zapraszamy dzieci z : autyzmem, spektrum autyzmu, afazją/alalią, niepełnosprawnością ruchową, inne (po rozmowie z dyrektorem placówki)

W zależności od zaleceń, potrzeb i możliwości dzieci wspieramy ich rozwój podczas zajęć z: terapii pedagogicznej, logopedycznej, neurologopedycznej, arteterapii.

Ocenianie kształtujące

 Ocenianie kształtujące  w przedszkolu?  Oczywiście, przecież z defnicji wynika, że jest to  pozyskiwanie przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby nauczyciel mógł modyfikować dalsze nauczanie,
a uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć.

W każdym wieku jest to potrzebne. Dla przedszkolaków trzeba położyć większy nacisk na pewne sprawy, a na inne mniejszy. Na przykład nauczyciel przedszkolny musi dostosować informację zwrotną do dziecka, tak aby ono ją zrozumiało. Na pewno trudniej jest stosować z przedszkolakami ocenę koleżeńską i samoocenę, ale i to się udaje.

 

Współpraca z pedagogiem

Dzieci,które potrzebują wsparcia, korzystają z pomocy pedagoga.

Przyszłość

 Chcemy, aby po zakończeniu nauki w naszym przedszkolu dziecko posiadało wiedzę i niezbędne umiejętności potrzebne do podjęcia nauki w szkole. Staramy się, aby  łatwo nawiązywało kontakty społeczne z dorosłymi i dziećmi i  zgodnie funkcjonowało w zabawie i sytuacjach zadaniowych. Nasi wychowankowie są wrażliwi na otaczający świat, zarówno w aspekcie kulturalnym, społecznym, jak i przyrodniczym. Szanują też swoich kolegów, wykazując się jednak asertywnością. Potrafią radzić sobie z problemami pojawiającymi się w czasie współpracy z innymi, umiejętnie radzą sobie z własnym stresem w sytuacjach trudnych. W razie potrzeby zwracają się z prośbą do osób starszych.Są samodzielni, dbają o swoje zdrowie oraz o bezpieczeństwo własne i innych.