2.09.2019 r. o godzinie 10.00 wszyscy spotkaliśmy się po wakacyjnej przewie