Naszym celem jest wspieranie rozwoju psychoruchowego dzieci tak,aby mogły zrealizować potencjał w nich ukryty.