Dlaczego powinieneś wybrać naszą placówkę?

Praca z dziećmi jest naszą pasją, a sukcesy podopiecznych są naszymi sukcesami.
Niezależnie od tego z jakiej formy zajęć psychologicznych czy pedagogicznych chcesz skorzystać, najważniejsze jest właściwe rozpoznanie istniejących zaburzeń.
W tym celu nasza poradnia przeprowadza badanie diagnostyczne, dzięki któremu określamy zakres umiejętności i dysfunkcji u dziecka.
Coś, co nas wyróżnia spośród innych placówek to kompleksowa pomoc na każdym etapie terapii.
Dzięki wykwalifikowanej kadrze jesteśmy w stanie udzielić wsparcia w wielu obszarach, by odnieść oczekiwane efekty.
W okresie wakacyjnym realizujemy również półkolonie i inne zajęcia wspierające rozwój dzieci i młodzieży.

Pozostałe usługi w naszej placówce:

Terapia i diagnoza dysleksji, dyskalkulii, dysortografii i dysgrafii.
Terapia dla dzieci w spektrum autyzmu.
Trening Umiejętności Społecznych.
Trening umiejętności rodzicielskich.
Rozwiązywanie problemów szkolnych i zaburzeń związanych z koncentracją uwagi.
Terapia ręki.
Joga dla dzieci.
Treningi uważności i koncentracji.
Zajęcia sensoplastyczne.
Trening umiejętności społecznych.
Inne...