Typ zajęć

                                 

Cena

                      

Czas

Diagnoza logopedyczna

 

200,00 PLN

 

60 min.

Terapia logopedyczna

 

100,00 PLN

 

60 min.

Diagnoza integracji sensorycznej

 

450,00 PLN

 

3 spotkania po 45 min.

Terapia integracji sensorycznej 

 

150,00 PLN

 

60 min.

Diagnoza terapii ręki

 

150,00 PLN

 

60 min.

Terapia ręki

 

100,00 PLN

 

60 min.

Konsultacja psychologiczna

 

150,00 PLN

 

45-60 min.

Terapia psychologiczna

 

150,00 PLN

 

45 min.

Diagnoza psychologiczna

 

200,00 PLN

 

60 min.

Diagnoza specyficznych trudności szkolnych
(dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia)

 

450,00 PLN

 

3 spotkania po 45 min.

Terapia specyficznych trudności szkolnych
(dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia)

 

100,00 PLN

 

60 min.

Terapia pedagogiczna   100,00 PLN   45 min.

Zajęcia terapeutyczne dla dziecka w spektrum autyzmu

 

100,00 PLN

 

45 min.

Konsultacja pedagogiczna

 

200,00 PLN

 

60-90 min.

Zajęcia z nauki czytania „Ja już czytam” 

 

60,00 PLN

 

45 min.

Joga dla dzieci

 

40,00 PLN

 

60 min.

Joga dla dorosłych

 

60,00 PLN

 

60 min.

Trening Umiejętności Społecznych

 

60,00 PLN

 

45 min.

Sensoraki (zabawy 5 zmysłów)

 

60,00 PLN

 

90 min.

Grupa wsparcia dla rodziców

 

50,00 PLN

 

60-90 min.

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

 

100,00 PLN

 

60 min.

Gimnastyka korekcyjna

 

60,00 PLN

 

60 min.