W szkole odbył się Dzień Historii pod hasłem – Poznań Miasto Doznań.
Został on przeprowadzony metodą STEAM. Jest to model edukacyjny konsolidujący 
w jednym projekcie 5 kluczowych bloków:

S – science - nauka
T – techonlogy - technologie
E – engineering - inżynieria
A – arts – sztuka
M – mathematics – matematyka

Dzięki tej aktywnej  metodzie dydaktycznej rozwijamy u uczniów kompetencje przyszłości.