Pieczęć (gr. sphaagis) jest znakiem własnościowym i rozpoznawczym osoby lub urzędu.
Wykorzystywano je już w starożytności, potem przejęli je barbarzyńcy, a na zachodzie Europy od XI w. stały się pełnoprawnym środkiem legalizacji dokumentu.
Dzisiaj klasa 4 opieczętowała, a więc potwierdziła autentyczność swoich zeszytów od historii.