TENIS ZIEMNY

Tenis ziemny jest jedną z najbardziej popularnych dyscyplin sportowych, której uprawianie sprzyja wszechstronnemu rozwojowi fizycznemu i pozwala na aktywność fizyczną przez całe życie. Podczas treningów kształtujemy zarówno ogólną jak i specjalną sprawność fizyczną, uczymy terminologii, przepisów i przestrzegania zasady fair-play.

 

Zapisz się na zajęcia.

Uczeń ESAE Olimpijczyk             Uczeń zewnętrzny