1Doświadczenie
Od 30 lat tworzymy dobre i przyjazne miejsce, w którym najbardziej liczą się relacje i wartości. Nasza szkoła to organizm, w którym wszyscy wzrastamy i rozwijamy się.

2Wysokie Standardy
W roku szkolnym 2021/2022 nasi ósmoklasiści uzyskali na egzaminie z języka polskiego 73,19 (średnia krajowa – 60%), z matematyki 83,29% (średnia krajowa – 57%), a z języka angielskiego 88,37% (średnia krajowa – 67%).

3Lokalizacja
Budynek w spokojniej i bezpieczniej okolicy tuż przy lesie i blisko jeziora Kierskiego. Duży plac zabaw i boisko z trawy naturalnej.

4Kreatywność
Nasi nauczyciele wykorzystują różne metody pracy z dziećmi, ale podstawę stanowi ocenianie kształtujące. Idea ta dotarła do Polski w 2002 r. z Wielkiej Brytanii, gdzie stwierdzono, że tego typu podejście skutecznie podnosi efektywność nauczania w szkole.

5Języki obce
Trudno sobie wyobrazić funkcjonowania młodego człowieka we współczesnym świecie bez biegłej znajomości języka angielskiego. Nasi uczniowie mają w tygodniu 5 lekcji tego przedmiotu, w tym jedną z native speakerem. Język hiszpański lub niemiecki jako drugi język obcy już od klasy 4.

6Sport i rekreacja
Codziennie wszyscy uczniowie biorą udział w zajęciach wychowania fizycznego. Mają możliwość korzystania z zajęć na basenie oraz treningów tenisa i taekwondo.

7Edukacja włączająca
W naszej szkole nie ma segregacji uczniów. Dzieci uczą się wspólnego funkcjonowania i zabawy, dzielą się swoimi zasobami emocjonalnymi i poznawczymi, a także uczą się tolerancji i szacunku do przejawianych trudności swojego kolegi czy koleżanki, jak również akceptacji własnych. Różnorodność to wartość. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uczęszczać na zajęcia w grupie integracyjnej. Organizujemy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z opinią lub z orzeczeniem oraz zajęcia wyrównawcze. Działa logopedia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

8Smaczne posiłki
W naszej szkole mamy własną kuchnię, w której każdego dnia przygotowywane są dla uczniów śniadania, obiady i podwieczorki. Nad wszytkimczuwa wykwalifikowany dietetyk

9Uczymy się grać na instrumentach:
– gitara, bas, perkusja, keyboard, ukulele,
- uczymy się obsługiwać sprzęt estradowy i studyjny
- występujemy dla społeczności szkolnej i lokalnej,
- organizujemy studio nagrań w wytłumionej sali prób.

10Wspólne wyjazdy
Co roku organizujemy dla chętnych dzieci Białe Szkoły – obozy narciarskie, a wiosną Zielone Szkoły na całym świecie.