1Doświadczenie
Od 30 lat tworzymy dobre i przyjazne miejsce, w którym najbardziej liczą się relacje i wartości. Nasze przedszkole to organizm, w którym wszyscy wzrastamy i rozwijamy się.

2Dobra opieka
Nasze przedszkole otwarte jest od godz. 7.00 do 17.30. Mamy wykształconą i kreatywną kadrę nauczycieli.

3Smaczne posiłki
Własna kuchnia w przedszkolu – bardzo smaczne obiady domowe: 3 posiłki dzienne – śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek.

4Lokalizacja
Budynek mieści się w spokojniej i bezpieczniej okolicy tuż przy lesie. Duży plac zabaw i boisko z trawy naturalnej. Zajęcia z edukacji ekologicznej: sianie i uprawa ekoogródka przez dzieci.

5Bogata i ciekawa oferta edukacyjna
Zajęcia z języka angielskiego, w tym raz w tygodniu z native speakerem. Codzienne zajęcia ruchowo-sportowe (basen, akrobatyka i tenis dla chętnych). Rytmika, teatr, plastyka i muzyka. Religia dla chętnych. Logopedia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Zajęcia informatyczne w zerówce. Rbotyka prowadzona przez wyspecjalizoanych techników.

6W krainie muzyki
Dzieci uczą się grać na Przeróżnych instrumentach muzycznych w naszym studio. Są aktywne kulturalnie, chodzą do teatru, na koncerty muzyczne. Przygotowują własne przedstawienia.

7 Na świeżym powietrzu
Dzięci poznają ekosystem pobliskiego lasu, łąki i jeziora. Na zajęciach “Mały Przyrodnik” poznają ciekawostki przyrodnicze, wartości odżywcze warzyw i owoców, przypraw oraz ziół, a także nasion. Wszystko smakują, wąchają, dotykają.

8 Edukacja włączająca
W naszym przedszkolu dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uczęszczać na zajęcia w grupie integracyjnej. Zespół specjalistów naszego przedszkola (pedagog, neurologopeda, logopeda, pedagog specjalny) pragnie wspierać rozwój wszystkich dzieci pracując wspólnie, ujednolicając działania i wspierając rodziców. Wszyscy specjaliści biorą czynny udział w tworzeniu Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych oraz realizują zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznych.

9Współpraca z pedagogiem
Dzieci,które potrzebują wsparcia oraz ich opiekunowie, korzystają z pomocy pedagoga i psychologa.

10Przyszłość
Chcemy, aby po zakończeniu nauki w naszym przedszkolu dziecko posiadało wiedzę i niezbędne umiejętności potrzebne do podjęcia nauki w szkole. Staramy się, aby łatwo nawiązywało kontakty społeczne z dorosłymi i dziećmi i zgodnie funkcjonowało w zabawie i sytuacjach zadaniowych. Nasi wychowankowie są wrażliwi na otaczający świat, zarówno w aspekcie kulturalnym, społecznym, jak i przyrodniczym. Szanują też swoich kolegów, wykazując się jednak asertywnością. Potrafią radzić sobie z problemami pojawiającymi się w czasie współpracy z innymi, umiejętnie radzą sobie z własnym stresem w sytuacjach trudnych. W razie potrzeby zwracają się z prośbą do osób starszych.Są samodzielni, dbają o swoje zdrowie oraz o bezpieczeństwo własne i innych.