PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Olimpijczyk stawia na matematykę i informatykę!

„Olimpijczyk stawia na matematykę i informatykę” –

to projekt dofinansowany z funduszy UE dla uczniów w szkole.

W tym projekcie jest ponad 700h dla naszych uczniów,

aby między innymi ich zachęcić do nauki

i aby rozwijali swoje kompetencje kluczowe z tych przedmiotów. 

W ramach projektu

Wsparcie dla nauczycieli – szkolenia

 1. Terapia niepowodzeń szkolnych w zakresie uczenia matematyki.
 2. Aktywizacja procesu nauczania i uczenia się na lekcji informatyki.
 3. Metoda eksperymentu w nauczaniu matematyki i informatyki.
 4. Szkolenie z zakresu technik nauczania w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 5. Projektowanie procesów rozwojowych, dopasowanie organizacji pracy i nauki dla uczniów z różnymi potrzebami – kompetencje wychowawcze.
 6. Innowacyjne metody nauczania matematyki, w tym wykorzystanie w pracy dydaktycznej e-podręczników/ e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020.
 7. Włączenie Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) do nauczania przedmiotowego.
 8. Praca z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną – podstawy pedagogiki specjalnej.

Ponad 700h zajęć dla uczniów

Zajęcia dodatkowe dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki i informatyki.

Popularyzacja matematyki i informatyki wśród uczniów szkół podstawowych – wykłady naukowe.

Realizacja projektów edukacyjnych z matematyki i informatyki…

 • Programowanie z robotami mbot.​
 • Sygnalizacja świetlna z diodami robota.​
 • Poznajemy i programujemy czujnik odległości i brzęczyk.​
 • Fotografia.​
 • Enigma kiedyś – my dziś – kryptografia.​
 • Planszówka matematyczna.​
 • Budujemy naszą szkołę – makieta 3d ​
 • „Architektura” – na czym polega powstawanie budynku?​
 • Kombinatoryka i prawdopodobieństwo.

Wyposażenie pracowni informatycznej i matematycznej

 • 16 komputerów​
 • 2 monitory interaktywne​
 • 2 urządzenia wielofunkcyjne (drukarka kolorowa, skaner, kserokopiarka)​
 • Aparat fotograficzny​
 • Ploter​
 • Virtual Reality Goggles ​
 • Software / książki​