5.11.2019 r. klasy 7 i 8 zwiedzały Tajny Schron Przeciwatomowy dla Władz Miasta Poznania zlokalizowany przy ul. Słupskiej